MENGENAI KAMI | BAHAGIAN KESELAMATAN
» MENGENAI KAMI

MENGENAI KAMI

"Sesiapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya"

(Nabi Muhammad S.A.W)

VISI   Menjadi sebuah universiti bereputasi...selanjutnya...
Bahagian Keselamatan Universiti Putra Malaysia (dulu dikenali sebagai Universiti Pertanian...selanjutnya...
Pekerja Universiti Putra Malaysia komited dalam mencapai kecemerlangan melalui penerapan budaya...selanjutnya...
1. Masa diambil untuk mengeluarkan Pelekat Kenderaan tidak melebihi 10 minit. 2. Masa diambil...selanjutnya...
CAWANGAN KAWALAN AKSES (ZON A)   Membuat tapisan kenderaan /...selanjutnya...
B1566681104