DASAR KUALITI | BAHAGIAN KESELAMATAN
» MENGENAI KAMI » DASAR KUALITI

DASAR KUALITI

Pekerja Universiti Putra Malaysia komited dalam mencapai kecemerlangan melalui penerapan budaya kualiti dalam pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan perkhidmatan sokongan untuk mencapai matlamat pelan strategik universiti.

 

Pekerja Universiti Putra Malaysia akan sentiasa melaksanakan tanggungjawab dalam mencapai objektif kualiti yang ditetapkan serta memastikan objektif kualiti tersebut dikaji dari semasa ke semasa supaya selaras dengan visi, misi dan matlamat UPM.

 

Dikemaskini 20 Jun 2017

Kemaskini:: 24/05/2018 [miorazham]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566388491