SENARAI DOKUMEN RUJUKAN DALAMAN DAN LUARAN QMS | SECURITY DIVISION
» ABOUT US » SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) » SENARAI DOKUMEN RUJUKAN DALAMAN DAN LUARAN QMS

SENARAI DOKUMEN RUJUKAN DALAMAN DAN LUARAN QMS

 

BIL

NAMA DOKUMEN

KATEGORI DOKUMEN

TARIKH KUATKUASA PEMAKAIAN DOKUMEN

KAEDAH PAPARAN DOKUMEN

LOKASI PENYIMPANAN DOKUMEN SALINAN KERAS (HARDCOPY) 

STATUS DOKUMEN

DALAMAN

LUARAN

LAMAN SESAWANG PTJ

SIMPANAN SALINAN KERAS (HARDCOPY)

TERPAKAI

TIDAK TERPAKAI

1.

Arahan Keselamatan

 

/

1/1/1975

-

/

Kabinet Dokumen ISO

/

-

2.

Akta Universiti Dan Kolej Universiti 1971 - Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Tatatertib Pelajar-Pelajar) 2005

/

 

1/1/2005

-

/

Kabinet Dokumen ISO

/

-

3.

Akta Polis 1967

 

/

24/6/2013

-

/

Kabinet Dokumen ISO

/

-

4.

Akta Pengangkutan Jalan 1987

 

/

1/1/2005

-

/

Kabinet Dokumen ISO

/

-

5.

Kanun Keseksaan

 

/

24/6/2013

-

/

Kabinet Dokumen ISO

/

-

6.

Kanun Prosedur Jenayah

 

/

24/6/2013

-

/

Kabinet Dokumen ISO

/

-

7.

Akta Dadah Berbahaya 1952

 

/

24/6/2013

-

/

Kabinet Dokumen ISO

/

-

8.

Akta Senjata 1960

 

/

1/1/1975

-

/

Kabinet Dokumen ISO

/

-

9.

Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955

 

/

24/6/2013

-

/

Kabinet Dokumen ISO

/

-

10.

Perintah Tetap Ketua Polis Negara (PTKPN) Bab H602

 

/

24/6/2013

-

/

Kabinet Dokumen ISO

/

-

11.

Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan

 

/

1/1/2008

-

/

Kabinet Dokumen ISO

/

-

12.

Pekeliling Am UPM Bil 2 Tahun 2006 - Sistem Kawalan & Keselamatan Kampus UPM

/

 

27/7/2006

/

-

Laman Web PTJ

/

-

 

Updated:: 05/02/2020 [miorazham]

MEDIA SHARING

SECURITY DIVISION
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 6114
03-9769 7930
C1593959983