SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) | BAHAGIAN KESELAMATAN
» JAWATANKUASA » SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS)

SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS)

 

JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN KUALITI PTJ

 

 ASP/PB IBRAHIM BIN HASSAN

 Timbalan Wakil Pengurusan (TWP)

 T – 03-9769 2038

 F – 03-9769 7930

 E – ibrahimhas@upm.edu.my