ABOUT US | SECURITY DIVISION
» ABOUT US

ABOUT US

"He who knows himself, he knows his God"

(Prophet Muhammad S.A.W)

VISI   Menjadi sebuah universiti bereputasi...more...
The Security Division of Universiti Putra Malaysia (formerly known as Universiti Pertanian...more...
Pekerja Universiti Putra Malaysia komited dalam mencapai kecemerlangan melalui penerapan budaya...more...
1. Masa diambil untuk mengeluarkan Pelekat Kenderaan tidak melebihi 10 minit. 2. Masa diambil...more...
CAWANGAN KAWALAN AKSES (ZON A)   Membuat tapisan kenderaan /...more...
C1568651007