TRAFFIC OFFENSE NOTIFICATION | SECURITY DIVISION
» SERVICE » TRAFFIC OFFENSE NOTIFICATION

TRAFFIC OFFENSE NOTIFICATION

The Security Division is the enforcement body of the traffic regulation within the UPM campus (Universities Putra Malaysia Regulation (Student Disciplinary Rules) 2005 > Part IV > Road Traffic Disciplines). If you get a Traffic Offence Notice, please visit the UPM Security Division counter to make a payment. Please check your summons at http://www.e-saman.upm.edu.my/

 

Based on Regulation 48 (1), Universitiy Putra Malaysia Regulation (Student Disciplinary Rules) 2005 > Part IV > Road Traffic Disciplines:-

 

"Pihak berkuasa tatatertib boleh mengikut budi bicaranya, sebagai ganti mengambil prosiding tatatertib di bawah Bahagian V, mengenakan hukuman tatatertib terus dengan amaran atau denda tidak melebihi lima puluh ringgit ke atas mana-mana pelajar yang melakukan suatu kesalahan tatatertib di bawah Bahagian ini dengan kehadiran atau pada pendapat pihak berkuasa tatatertib:

 

Dengan syarat bahawa sebelum apa-apa hukuman dikenakan ke atas pelajar, pihak berkuasa tatatertib hendaklah memberitahunya tentang kesalahan tatatertib yang dilakukan olehnya dan memberinya suatu peluang untuk membuat, dengan serta-merta, representasi lisan berkenaan dengan kesalahan ini."

Updated:: 22/09/2022

MEDIA SHARING

WWGHXAx:23:16