Keselamatan Di Bilik Kuliah Dan Makmal | BAHAGIAN KESELAMATAN
» TIPS KESELAMATAN » Keselamatan Di Bilik Kuliah dan Makmal

Keselamatan Di Bilik Kuliah dan Makmal

  • Tidak dibenarkan memakai pakaian yang menjolok mata dan berselipar.

  • Tidak dibenarkan membawa barang-barang yang merbahaya seperti alatan tajam, mudah terbakar, mengakis dan memudaratkan tanpa kebenaran.

  • Sentiasa mempamerkan Kad Matrik sepanjang berada di dalam bilik kuliah dan makmal.

  • Tidak dibenarkan mengedarkan atau menampal risalah-risalah tanpa kelulusan daripada pihak Universiti.

  • Sentiasa menjaga harta-benda milik Universiti.  

  • Hendaklah mempunyai surat kebenaran menggunakan bilik kuliah atau Makmal semasa di luar waktu kuliah.

Kemaskini:: 20/07/2017 [miorazham]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566385773