Safety At Lecture Room And Lab | SECURITY DIVISION
» SECURITY TIPS » Safety At Lecture Room and Lab

Safety At Lecture Room and Lab

  • 1. Tidak dibenarkan memakai pakaian yang menjolok mata dan berselipar.

  • 2. Tidak dibenarkan membawa barang-barang yang merbahaya seperti alatan tajam, mudah terbakar, mengakis dan memudaratkan tanpa kebenaran.

  • 3. Sentiasa mempamerkan Kad Matrik sepanjang berada di dalam bilik kuliah dan makmal.

  • 4. Tidak dibenarkan mengedarkan atau menampal risalah-risalah tanpa kelulusan daripada pihak Universiti.

  • 5. Sentiasa menjaga harta-benda milik Universiti.  

  • 6. Hendaklah mempunyai surat kebenaran menggunakan bilik kuliah atau Makmal semasa di luar waktu kuliah.

Updated:: 20/07/2017 [miorazham]

MEDIA SHARING

C1568652691