Keselamatan Di Kolej | BAHAGIAN KESELAMATAN
» TIPS KESELAMATAN » Keselamatan Di Kolej

Keselamatan Di Kolej

 • Pelajar tidak dibenarkan keluar / masuk ke dalam kawasan kolej kediaman selepas jam 12.00 tengah malam.

 • Pelajar lelaki tidak dibenarkan memasuki kawasan kolej / blok wanita.

 • Tidak dibenarkan memasak di dalam bilik di kolej.

 • Tidak dibenarkan menggunakan peralatan elektrik seperti heater di dalam bilik.

 • Pelajar lelaki dan wanita tidak dibenarkan berdua-duaan di tempat-tempat sunyi dan mencurigakan di dalam kampus.

 • Tidak dibenarkan membawa orang luar masuk / tinggal di dalam bilik kolej tanpa kebenaran.

 • Kebenaran memasuki kolej hanya diberi kepada kakitangan, pelajar dan pelawat-pelawat yang sah sahaja.

 • Pelawat-pelawat yang memasuki kolej dikehendaki mengambil Pas Pelawat di Pos Kawalan atau surat kebenaran melawat dari pihak kolej.

 • Bilik hendaklah sentiasa dikunci sebelum keluar bilik dan semasa tidur.

 • Tingkap bilik hendaklah ditutup sebelum keluar.

 • Suis kipas, lampu dan plugpoint hendaklah dimatikan sebelum keluar daripada bilik.

Kemaskini:: 20/07/2017 [miorazham]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566390334