E-SAMAN | BAHAGIAN KESELAMATAN
» PERKHIDMATAN » E-SAMAN

E-SAMAN

Bahagian Keselamatan merupakan badan penguatkuasa peraturan lalulintas dalam kampus UPM (Akta Universiti dan Kolej > Bahagian IV > Tatatertib Lalulintas Jalan). Jika anda mendapat Notis Kesalahan Lalulintas, sila hadir ke Kaunter Bahagian Keselamatan UPM. Sila semak saman anda di http://www.e-saman.upm.edu.my/

Kemaskini:: 12/09/2018 [mi_nidzam]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566387285