PAPAN TANDA ARAH | BAHAGIAN KESELAMATAN
» PERKHIDMATAN » PAPAN TANDA ARAH

PAPAN TANDA ARAH

Bahagian Keselamatan menyediakan perkhidmatan papan tanda penunjuk arah untuk aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh pihak UPM. Staf dan pelajar UPM boleh membuat permohonan dengan mengisi dengan lengkap Borang Permohonan Papan Tanda (OPR/BKU/BR03/TANDA) dalam dua (2) salinan dan dikemukan ke Bahagian Keselamatan sekurang-kurangnya tiga (3) hari sebelum tarikh aktiviti bermula. Sekiranya aktiviti melibatkan pelajar, borang permohonan tersebut hendaklah dikepilkan bersama-sama surat kelulusan aktiviti pelajar dari Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) sebagai pengesahan.

Kemaskini:: 12/09/2018 [mi_nidzam]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566389516